Automatyczne testowanie wewnętrznej sieci pojazdów

Przemysł:
Samochodowy
Rozwiązania:
Automatyzacja procesów
Wprowadzanie danych i sprawdzanie poprawności
Raportowanie
Główne technologie:
Java
Vaadin
PostgreSQL
Payara / GlassFish
Clustering
Światowej klasy producent samochodów chciał, aby proces wdrożenia aktualizacji oprogramowania był łatwiejszy, bardziej niezawodny i szybszy poprzez migrację istniejącego ręcznego procesu z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych do specjalistycznego oprogramowania. W zreazlizowanym rozwiązaniu wprowadzono krzyżową weryfikację danych wejściowych oraz szczegółów technicznych wielu wariantów samochodów. Oprogramowanie obejmuje zarządzanie dostępem, możliwości audytu, automatyczne powtarzanie flashowania, odczyt danych sieciowych, weryfikację oczekiwanych wyników i raportowanie.

Długoterminowa archiwizacja i prezentacja zakończonych aukcji rzadkich przedmiotów

Przemysł:
Numizmatyczny
Rozwiązania:
Archiwizacja danych
Wykaz aukcji
Analityka
Główne technologie:
PHP
MySQL
JavaScript
SOAP APIs
Firma zajmująca się sztuką, skupiona głównie na starych monetach i banknotach, potrzebowała systemu do archiwizacji najciekawszych sprzedawanych przedmiotów. Przedmioty zostały zarchiwizowane wraz ze zdjęciami, opisem, datą sprzedaży i ceną. Zarchiwizowane informacje są wyświetlane i przeszukiwane na stronie internetowej firmy w celu wykazania reputacji i wiarygodności firmy. Wdrożono rozwiązanie programowe obejmujące cykliczne lub na żądanie pobieranie nowych wpisów. Obejmuje panel administracyjny, umożliwiający zarządzanie wpisami i poszukiwanymi terminami.

Portal do komunikacji między lekarzami i pacjentami

Przemysł:
Telemedycyna
Rozwiązania:
Dokumentacja medyczna
Portal dla pacjentów
Obieg dokumentów
Zdalna komunikacja
Główne technologie:
Java
JSF
Liferay
Oracle
JBoss EAP
HL7
Konsorcjum klinik medycznych postawiło przed sobą ambitny cel budowy i obsługi systemu pilotażowego ułatwiającego życie pacjentom z chorobami serca. System pozwala gromadzić, przetwarzać i wymieniać zapisy pacjentów oraz pozwalać lekarzom i pacjentom spotykać się i przekazywać pomiary za pomocą środków komunikacji zdalnej. Dostarczone oprogramowanie oferuje administrację, indywidualne planowanie leczenia dla każdego pacjenta, kontrolę dostępu opartą na rolach, różne poziomy widoczności danych, multi-tenancy, szyfrowanie danych i możliwość audytu.

System zarządzania biurem leśnictwa: baza danych dostawców usług i tworzenie zapytań ofertowych

Przemysł:
Leśnictwo
Usługi publiczne
Rozwiązania:
Automatyzacja procesów
Obieg dokumentów
Zarządzanie kontrahentem
Główne technologie:
Java
Vaadin
Oracle
GlassFish
Urząd Leśnictwa potrzebował rozwiązania wspierającego proces zapytań ofertowych w sptawie nabycia usług leśnych: przygotowanie, publikowanie, opracowywanie wniosków i udzielanie zamówień publicznych. Zrealizowanym rozwiązaniem jest aplikacja internetowa, która umożliwia uzyskiwanie dostępu i utrzymywanie bazy danych kontrahentów (dane kontaktowe, referencje, dostępne zasoby, oferowane rodzaje usług, oceny z poprzednich umów) oraz do przygotowania i oceny zapytań ofertowych zgodnie z zasadami określonymi podczas tworzenia zapytania ofertowego. Po określeniu warunków umowy i wyborze firm, generowane są dane korespondencji seryjnej z zapytaniem ofertowym. System integruje się z istniejącą infrastrukturą do uwierzytelniania użytkowników i zarządzania ich prawami. Zintegrowano także wsparcie dla wszystkich oddziałów Urzędu Leśnictwa.